Aftale standardvilkår

De fleste virksomheder gør brug at standardvilkår, som typisk giver virksomheden en bedre retsstilling end man ellers ville have. Men! Vilkårene skal være en del af aftalen. Hvis man eksempelvis blot har dem liggende på sin hjemmeside eller henviser til dem i en faktura eller en leveringsbekræftelse er vilkårene jo ikke aftalt, og så er det helt klare udgangspunkt, at virksomheden ikke kan påberåbe sig bestemmelser fra vilkårene. Derfor! Husk at sørge for, at vilkårene er en del af aftalen. Ved at lade kunden skrive under på, at de er aftalt (Alternativ 1). Eller ved at henvise til vilkårene i tilbuddet (Alternativ 2).

Derudover bør du sørge for at vidtgående bestemmelser fra vilkårene er fremhævet. Det kan eksempelvis være en omfattende ansvarsfraskrivelse eller et ejendomsforbehold.

Du kan læse meget mere om aftale af standard vilkår her.

Alternativ 1

Undertegnede køber, NN, erklærer at have modtaget, læst og accepteret Sælgers Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser af [dato] senest samtidig med indgåelsen af aftale om køb af [  ].

Sælger henleder særligt Købers opmærksomhed på, at der i førnævnte Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser er indeholdt bestemmelser, der fraviger Købers retsstilling efter dansk ret, herunder at Sælger i de Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil betaling er sket.

______________

[dato]

______________

[underskrift]

Alternativ 2

Nærværende tilbud er underlagt Sælgers Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser af [dato], der vedlægges tilbuddet. Købers accept af tilbuddet indebærer således en samtidig accept af Sælgers Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser. Sælger henleder særligt Købers opmærksomhed på, at der i førnævnte Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser er indeholdt bestemmelser, der fraviger Købers retsstilling efter dansk ret, herunder at Sælger i de Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil betaling er sket.