Værneting Sø- og Handelsretten

I mange erhvervssager giver det god mening at lade tvister afgøre ved Sø- og Handelsretten, fordi denne domstol har en særlig indsigt i erhvervslivets forhold. Man skal dog være obs på, at Sø- og Handelsretten ikke behandler alle typer erhvervssager. Det kan være, at der er tale om banal inkassosag ved køb af et parti varer, som derfor falder udenfor Sø- og Handelsrettens såkaldte saglige kompetence. Derfor bør man altid – når man aftaler værneting ved Sø- og Handelsretten – indsætte et såkaldt subsidiært værneting. Således at der er styr på, hvor tvisten i givet fald skal afgøres, hvis Sø- og Handelsretten afviser at behandle sagen.

Læs meget mere om værneting her

“Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København, eller – såfremt tvisten falder udenfor Sø- og Handelsrettens saglige kompetence – ved [indsæt relevant byret] Byret.”