Købers forpligtelser

Køber skal betale købesummen – i rette tid, og på rette sted samt gennemføre evt. foranstaltninger m.h.p. købesummens betaling.

Køber er derimod som hovedregel ikke forpligtet til at aftage det købte (fordringshavermora).

Aftager køber i et afhentningskøb ikke varen, og foretager han ikke betaling herfor foreligger der

  • Fordringshavermora (for så vidt angår den manglende afhentning) – Købeloven §§ 33 – 37
  • Misligholdelse (for så vidt angår den manglende betaling) – Købeloven § 33

Købesummens størrelse

Hovedreglen er selvsagt, at den aftalte købesum skal betales, medmindre denne købesum kan tilsættes som ugyldig.

Intet aftalt om købesummens størrelse:

I forbrugerkøb skal der betales hvad der er rimeligt (Købeloven § 72). I andre køb skal der betales, hvad der forlanges medmindre ubilligt (Købeloven § 5)

Ingen reaktion på faktura:

I handelskøb skal Køber betale fakturabeløbet, medmindre urimeligt eller bevis for anden prisaftale (Købeloven § 6).

Pris efter vægt: Emballage medregnes ikke (Købeloven § 8).

Betaling efter mål, vægt eller tal: Leveringstidspunktet er afgørende (Købeloven § 7).

Betalingsstedet

Betalingsstedet er hos sælgeren (Gældsbrevsloven § 3, stk. 1).

Ret til omregning til sælgerlandets valuta (Gældsbrevsloven § 7).

Fælles møntbetegnelse (eksempelvis kroner): Formodning for betalingsstedets mønt.

Betalingstiden

Ingen aftale: Betaling skal ske ved påkrav (Købeloven § 12).

Samtidighedsgrundsætningen:

Hovedreglen er, at der skal ske betaling og levering samtidig (Købeloven § 14).

Undtagelse 1: Andet er aftalt (kredit).

”Kontant mod dokumenter”: Sælger kan kræve betaling, når bevis for at varen er afsendt.