Sikkerhed og finansiering

Den, der har ejendomsretten, til et aktiv, er beskyttet mod, at andre kan råde over det ved salg, pantsætning eller på anden vis. Derfor er det vigtigt at kunne fastslå ejendomsretten til et givent aktiv. Læs mere om ejendomsret her.

Sikkerhed etableres oftest ved at der gives pant i aktivet. Nogle pantsætninger skal tinglyses for at være beskyttet overfor tredjemand og kreditorforfølgning. Læs mere om pant og tinglysning her.

Finansiel leasing er måde at finansierer anskaffelsen af løsøre eller et andet aktiv på. Alternativet til finansiel leasing vil typisk være et køb med pant i det købte. Læs mere om leasing her.

Har virksomheden et tilgodehavende skal dette tilgodehavende inddrives. Inddrivelse af et krav kaldes kreditorforfølgning. Man kan inddrive sit krav enten ved at hive skyldneren en tur i fogedretten (såkaldt individualforfølgning) eller ved at begære skyldneren konkurs (såkaldt universalforfølgning). Læs mere om kreditorforfølgning her.

En fordring eller krav kan være genstand for salg, pantsætning og kreditorforfølgning. Man kan altså med andre ord overdraget eller pantsætte et krav ligesom ens kreditorer kan “sætte” sig på fordringen. Læs mere om fordringer her.