Curriculum vitae

Nedenfor et udsnit af min uddannelsesmæssige baggrund, min erhvervserfaring og mine øvrige aktiviteter. Som du kan se er du i gode hænder, hvis du vælger mig som din advokat.

Uddannelse

 • Magister Legum (LL.M) ved Juilius-Maximilians Universität Würzburg (1997 – 1998) – skøn universitetsby i det sydlige Tyskland. Studier i tysk og international ret og afhandling (“Magisterarbeit“) om lovligheden af myndighedsindgreb i den grænseoverskridende datatrafik – Die Zulässigkeit von Beschränkungen des grenzüberschreitenden Datenverkehrs in Computernetzen.
 • Anvendt Pædagogik ved Copenhagen Business School (2000) – dette med henblik på min undervisning i Erhvervsjura på CBS
 • Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber ved Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Zentrum für Sprachen und Mediendidaktik (1997) – Ordnung muss sein og for at kunne studere på højere læreanstalter i Tyskland skal man først aflægge en eksamen i tysk.
 • Uddannelse som advokatfuldmægtig (1994 – 1997)
 • Cand.jur. ved Københavns Universitet (1994) – efter ca. 5 års jurastudier fik jeg min eksamen i 1994; en stor dag.
 • Jurastudier ved Institut für Atomrecht, Georg-August-Universität Göttingen (1992 – 1993) – som led i mine jurastudier var jeg som ERASMUS-studerende et år i Tyskland for at skrive mit speciale om Transport af nukleart materiale gennem de danske farvande og for at følge en række kursusfag om tysk ret og folkeret. En fantastisk og lærerig tid på et af Tysklands førende universiteter.
 • Deutsch als Fremdsprache ved Georg-August-Universität Göttingen (1993)
 • Studentereksamen ved Nykøbing F. Handelsskole (1987)
 • Rotary exchange student ved Blakehurst High School i Sydney, Australien (1985 – 1986)

Erhvervserfaring

 • Sankt Petri Advokater (fra 2005)
 • Ekstern Lektor i Praktisk Aftaleret ved Københavns Universitet (fra 2005)
 • Advokatfirmaet Heilesen & Tvermoes (2001 – 2005)
 • Advokatfirmaet O. Bondo Svane – i dag Plesner (1998 – 2001)
 • Undervisningsassistent i Erhvervsret ved CBS (fra 1998 – 2007)
 • IBM Danmark A/S’ juridiske afdeling (1996 – 1997)
 • Beskikkelse som advokat (1997)
 • Advokatfirmaet Pedersen & Jantzen (1994 – 1997)
 • Miljøorganisationen NOAH (1991 – 1992)

Tillidshverv og alt det løse

 • Møderet for Højesteret
 • Møderet for landsretterne og Sø- og Handelsretten
 • Forfatter af paradigmasamlingen Erhvervsaftaler på Karnovs ErhvervsGuiden
 • Formand for bestyrelsen i Hertz Bogtryk A/S
 • Formand for bestyrelsen i Litotryk København A/S
 • Formand for bestyrelsen i Specialbandager.dk A/S
 • Medlem af bestyrelsen for Vietnam Landegruppe
 • Specialevejleder ved Københavns Universitet
 • Eksaminator ved CBS, Copenhagen Business School
 • Underviser og foredragsholder på blandt andet Advokatsamfundets efteruddannelseskurser, Juridisk Kursuscenter samt for lokale advokatforeninger
 • Medlem af Alumni-Netzwerk der Georg-August-Universität Göttingen
 • Medlem af Alumni-Netzwerk der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
 • Medlem af Danske Procedureadvokater
 • Del af Advokatsamfundet