Kommissionsaftalen

 1. Angivelser af parternes navn, adresse og CVR nr.
 2. Kommissionærens overordnede forpligtelse om at sælge varer i kommission
 3. Kommittentens overordnede forpligtelser om at give varer i kommission samt betale provision
 4. Udfærdigelse af varefortegnelse med angivelse af salgspris
 5. Skal kommissionæren have ret til at yde rabatter?
 6. Kommittentens interne salgs- eller indkøbsinstruks overfor kommissionæren. Som minimum skal det angives, til hvilken pris varen må sælges. Derudover kan kommittenten fastsætte yderligere betingelser (eksempelvis om betaling, levering og mangler) som kommissionæren skal iagttage ved salg.
 7. Kommissionærens udlæg og udgifter – refunderes disse af kommittenten eller er de indeholdt i provisionen? Hvis andet ikke er aftalt har kommissionæren krav på refusion.
 8. Forsikring – hvem er ansvarlig for at tegne forsikring? I handelskommission skal kommissionæren – medmindre andet aftales – drage omsorg for tegning af forsikring.
 9. Den beløbsmæssige eller procentuelle størrelse af kommissionærens provision.
 10. Har kommittenten ret til at få oplyst købers identitet. Hvis ikke hæfter kommissionæren for købers opfyldelse af aftalen.
 11. Angivelse af hvornår provision er optjent og hvornår og hvorledes provision skal betales til kommissionæren.
 12. Det skal anføres i aftalen, at kommittenten har ejendomsretten til varer i kommission.
 13. Risikoen for varernes undergang ligger hos ejeren, dvs. kommittenten. Andet kan aftales.
 14. Kommittentens erstatnings- og misligholdelsesbeføjelser overfor kommissionæren ved dennes overskridelse af den interne instruks.
 15. Opsigelse – en kommissionsaftale bør som tommelfingerregel kunne opsiges med et forholdsvist kort varsel.
 16. Kommissionærens erstatnings- og misligholdelsesbeføjelser overfor kommittenten ved dennes manglende opfyldelse af kommissionsaftalen (eksempelvis for mangler)
 17. Kommissionærens eventuelle krav på godtgørelse ved opsigelse – har kommissionæren en kundekreds, som kommittenten har mulighed for at overtage, bør kommissionæren insistere på en ret til godtgørelse.
 18. Værneting og lovvalg (hvis grænseoverskridende kommission).