Aftalen

Aftaleretten er den helt grundlæggende juridiske disciplin indenfor erhvervsjuraen.

Aftaleretten omfatter fire hovedafsnit, nemlig om aftalen er indgået, om aftalen kan erklæres ugyldig, aftaleindgåelse ved fuldmagt og om fortrydelse af aftalen:  

Aftalens indgåelse

Her kan du læse alt om, hvad der kræves for at en aftale er bindende indgået. Det drejer sig blandt om tilbud og accept. Tilbagekaldelse af tilbud og accept. For sen eller uoverensstemmende accept. Om det er er tale om et (bindende) tilbud eller en (uforpligtende) opfordring til at gøre tilbud. [læs mere]

Aftalens ugyldighed

I nogle situationer vil en ellers bindende indgået aftale kunne tilsidesættes som ugyldig. Det kan eksempelvis skyldes, at den ene part har været i ond tro om den anden aftaleparts misforståelser eller fejlantagelser. Det kan være fordi den ene aftalepart er svag, for eksempel forbruger. Måske de aftalte vilkår er for vidtgående, eksempelvis en meget vidtgående ansvarsfraskrivelse. Der kan også være indtrådt omstændigheder som gør, at forudsætningen for aftalens indgåelse er bristet [læs mere].

Indgåelse af aftale ved fuldmagt

Ofte anvender man af praktiske årsager en fuldmægtig til at indgå aftalen på ens vegne. Det kan eksempelvis være en ansat i en butik eller et familiemedlem, som har fået fuldmagten. Læs alt om hvilke typer fuldmagter, der findes. Om fuldmagtens stiftelse og ugyldighed. Om en aftale indgået via en fuldmagt er bindende. Derudover kan du også læse om andre stedfortrædere, herunder agenten, mæglere, prokura og tegning [læs mere].

Fortrydelse af aftale og særlige forbrugerbeskyttelse

I nogle tilfælde har forbrugere ret til at fortryde en ellers bindende og gyldig indgået aftale. Det kan være hvis man har købt en vare over nettet, hvor der er en fortrydelsesret. Og så er der her og der noget særlovgivning, som giver forbrugeren en fortrydelsesret, eksempelvis ved køb af fast ejendom eller time-share lejlighed. Men HUSK – som den helt klare hovedregel gælder INGEN fortrydelsesret, ej heller for forbrugere [læs mere].

Kontakt advokat Michael Thiesen, hvis du søger rådgivning om blandt andet:

  • Er der indgået en bindende aftale?
  • Kan aftalen tilsidesættes som ugyldig?
  • Kan aftalen fortrydes?
  • Fjernsalg
  • Forbrugerbeskyttelse
  • Koncipering af konkrete aftale indenfor erhvervsrettens område
  • Koncipering af almindelige vilkår
  • Indgåesle af aftale ved fuldmægtig
  • Konkurrence- og kundeklausuler
  • Min aftalepart vil ikke opfylde sine forpligtelser efter aftalen. Hvad kan jeg gøre? Hvad er min retsstilling?