Grundbegreber

Ved køb forstås en aftale om overdragelse af et formuegode mod vederlag i penge. Løsørekøbet omfatter overdragelse af en bevægelig genstand mod vederlag i penge.

Aftaleloven: Regulerer, hvorledes en købsaftale kommer i stand.

Købeloven: Udfyldende regulering for, hvorledes købsaftalen skal opfyldes.

Kreditaftaleloven: Gælder for kreditkøb og regulerer, hvorledes der må gives kredit ol.

Formuegoder omfattet af Købeloven

  • Løsøre (herunder dyr)
  • Fordringer og andre rettigheder
  • Goodwill

Fast ejendom omfattes ikke af købeloven.

Internationalt løsørekøb omfattes ikke af købeloven (Købeloven  § 1a, stk. 4: købeloven finder ikke anvendelse på køb, der er omfattet af international købelov).

Overdragelser omfattet af købeloven

  • Køb
  • Bytte (Købelovens § 2, stk. 2)
  • Alle tilvirkningskøb i forbrugerkøb
  • Tilvirkningskøb i civil- og handelskøb, hvis den, der foretager tilvirkningen, leverer materialet: Eksempelvis en skrædder, der syr en habit og selv leverer stoffet til habitten (Købeloven § 2, stk. 1).

Gaver og andre vederlagsfrie dispositioner omfattes ikke af købeloven, da der ikke sker betaling for varen, og der derved ikke kan siges at være tale om et køb.

Sondring mellem handelskøb, civilkøb og forbrugerkøb

Handelskøbet (B2B): Køb, som indgås mellem handlende i eller for deres bedrift (Købeloven § 4). Reglerne for handelskøb er strengere end andre køb.

Forbrugerkøb (B2C): Når køber (forbrugeren) handler udenfor sit erhverv, og sælger handler som led i sit erhverv. Købeloven indeholder bestemmelser, som skal beskytte forbrugeren. Sælger skal bevise, at der ikke foreligger forbrugerkøb (Købelovens § 4).

Civilkøb (C2C): Når hverken sælger og køber handler som led i sit erhverv (begge parter „står lige“). Det vil sige handel mellem to private, eksempelvis køb på den Blå Avis

Købeloven §§ 72-87 gælder kun for forbrugerkøb.

Købeloven §§ 1-71 gælder for samtlige køb med visse undtagelser for forbrugerkøb (jf. Købeloven § 1a, stk. 3) samt civilkøb (Købeloven §§ 6, 16).

Sondring mellem deklaratoriske og præceptive bestemmelser i Købeloven

Deklaratorisk: Bestemmelser, som kan fraviges ved aftale mellem parterne.

Præceptiv: Bestemmelser, som ikke kan fraviges ved aftale mellem parterne.

Hovedreglen er, at Købelovens bestemmelser er deklaratoriske (Købeloven § 1, stk. 1).

Undtagelse: Bestemmelser vedrørende forbrugerkøb i vidt omfang præceptive (Købeloven § 1, stk. 2).

Sondring mellem genuskøb og specieskøb

Genuskøb: Køb af en vis mænge af en angiven art genstande (f.eks. køb af fabriksny „VW Golf“) eller køb af en vis mængde af et angivet parti (f.eks. køb af 1 tons af Svanholm Gods æblehøst 1998). Når sælger har valgfrihed ved udvælgelsen af genstanden, eller genstanden uden ulempe kan byttes med en tilsvarende genstand.

Specieskøb: Køb af en individuelt bestemt genstand (f.eks. køb af en brugt bil). Når sælger ikke har valgfrihed.

Sondring mellem genus og species har betydning for bl.a. sælgers ansvar ved forsinkelse og mangler. Tommelfingerreglen er, at der gælder et skærpet ansvar ved genuskøb.