Købet

Køberetten giver dig svar på, hvad sælgers og købers forpligtelser er ved et køb. Og hvis der misligholdelse, hvad en sælger eller en køber så kan gøre gældende af misligholdelsesbeføjelser.

Oversigt

Købeloven er den vigtigste lov når vi har med køb at gøre. Læs mere om køb og de køberetlige problemstillinger:

Kreditaftaleloven indeholder et meget detaljeret og – til dels – kompliceret regelsæt om kreditgivning til især forbrugere og om ejendomsforbehold. Læs mere om kreditkøbet her.

Er der tale om et internationalt køb vil det ofte være CISG (Den Internationale Købelov) i stedet for købeloven, der skal anvendes. Læs mere om CISG her.

Kontakt mig, hvis du skal have kompetent rådgivning om køberetlige problemstillinger, herunder blandt andet:

 • Retsstilling ved sælger eller købers misligholdelse af købsaftale
 • Købers manglende betaling
 • Koncipering af købsaftaler
 • Koncipering af almindelige købsvilkår og standard vilkår
 • Servicetjek på virksomhedens aftaler og standard salgsvilkår
 • Retssager om mangler
 • Retssager om forsinkelse
 • Internethandel
 • Kreditkøb
 • Internationale køb, herunder CISG
 • Udformning af vilkår, der opfylder kravene i Kreditaftaleloven