Afhjælpningsret

Efter Købelovens § 49 har sælger en yderst begrænset afhjælpningsret, hvis der er mangler ved det solgte. Derfor vil det give god mening, hvis man er sælger i en købsaftale, at indsætte en bestemmelse som udvider adgangen for sælger til at afhjælpe (det vil sige reparere) mangler ved det solgte.

Læs mere om problemstillingen

“Såfremt der konstateres mangler ved det solgte i forhold til de kontraktlige forpligtelser, har Sælger efter eget valg ret til (i) at foretage omlevering eller (ii) at afhjælpe disse mangler ved at foretage justering, reparation eller hel eller delvis udskiftning. I så fald skal Køber være uberettiget til at ophæve købet.

Sælger er således også berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning efter det aftalte leveringstidspunkt og uanset at sådan omlevering eller afhjælpning kan medføre omkostninger og/eller ulempe for køber, jf. Købelovens § 49. Har Sælger ikke senest XX dage efter reklamationens fremkomst foretaget omlevering eller afhjælpning, skal Køber dog være berettiget til at ophæve købet.”