Forhandleraftalen

HUSKELISTE

1.     Producentens og forhandlerens navn, adresse og CVR nr.

2.  Produkter, der omfattes af forhandleraftalen

3. Produkternes pris

4.  Producenten må ikke fastsætte bindende videresalgspriser – dette er en overtrædelse af konkurrencelovens § 6. Fastsættelse af vejledende priser og maksimum priser er derimod tilladt.

5.  Territorium / kundekreds, der omfattes af forhandleraftalen

6.  Skal forhandleren have eksklusivitet i relation til territorium / kundekreds?

7.  Hvis eksklusivitet bør producenten være forpligtet til at videregive alle henvendelser til forhandleren.

8.  Skal Producenten have ret til direkte at indgå aftaler med kunder i territoriet og i givet fald udløser dette pligt til betaling af vederlag til forhandleren?

9.  Skal forhandleren være berettiget til at sælge ud af territoriet?

10. Et forbud mod aktivt salg ud af territoriet er i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen.

11. Et forbud mod passivt salg ud af territoriet er i strid med konkurrencelovgivningen.

12. Bestilling af produkter

13. Forsinkelse

14. Forhandlerens mangelbeføjelser

15. Reklamation

16. Skal Producenten være berettiget til at behandle og afgøre reklamationssager?

17. Ejendomsforbehold

18. Minimumsalgsklausul hvis aftalen fra producentens side er uopsigelig i en bestemt periode

19. Lagerbeholdning

20. Hvilket materiale og hvilke oplysninger skal parterne stille til rådighed for hinanden?

21. Skal producenten forsyne forhandleren med markedsføringsmateriale?