Lighed mellem varemærkerne MINIMAL og MiniMax???

Højesteret har vurderet om en registrering af varemærket MINIMAL krænkede et tidligere registreret varemærke MiniMax

 

Et svensk firma havde siden 2002 solgt ernæringsdrikke i Danmark under anvendelse af det registrerede varemærke MINIMAX. I 2004 fik en virksomhed registreret varemærket MINIMAL i samme varemærkeklasser som MINIMAX, hvorfor det svenske firma gjorde indsigelser mod registreringen.

 

Sagen endte i Højesteret, der skulle tage stilling til, om der var en sådan lighed mellem firgurmærket MINIMAL og ordmærket MiniMax, at der var risiko for forveksling (varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2).

 

Højesteret foretog en samlet helhedsvurdering af den måde, figurmærket og ordmærket fremstod på, og af de lydlige og begrebsmæssige forskelle mellem de to ord. Herefter fandt Højesteret, at der ikke forelå risiko for forveksling mellem de to varemærker.

 

Det svenske firma fik således ikke medhold i, at registreringen af varemærket MINIMAL skulle slettes i Patent- og Varemærkestyrelsen.

 

Højesterets afgørelse af 17. december 2008 (optrykt i UfR 2009 s. 754 H)

Made with Namu6