Hvad regulerer Kreditaftaleloven??

Kreditaftaleloven regulerer, hvorledes, der må gives kredit. Lovens fokus er især kreditgivningen til forbrugere.

 

Kreditaftaleloven besvarer blandt andet følgende spørgsmål:

 

- Hvilke oplysninger skal en forbruger have, når der købes på kredit?

 

- Hvad kan kreditgiver gøre, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtelser?

 

- Hvad skal der til for at et ejendomsforbehold er gyldigt?

 

Du finder Kreditaftaleloven her.

Made with Namu6