Konkurrenceret

Formål med konkurrencelovgivning: Fremme en effektiv samfundsmæssig res-sourceanvendelse gennem virksom konkurrence (jf. KL § 1).

 

KL administreres af konkurrencerådet (KL § 14). Afgørelser truffet af Konkurrencerådet kan påklages til Konkurrenceankenævnet, og herefter indbringes for almindelig domstol (KL §§ 19 og 20).

 

Konkurrencebegrænsende aftaler (KL § 6)

 

Forbud mod at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål at begrænse konkurrencen (omfatter også ikke-juridisk bindende aftaler samt samordnet praksis).

 

Hovedregel: Enhver konkurrencebegrænsning er omfattet af KL § 6 og derved forbudt (ex. prisaftaler, eksklusivaftaler, karteller)

Undtagelse 1: Omfattet af bagatelgrænsen (KL § 7)

Undtagelse 2: Omfattet af en gruppefritagelse (KL §§ 9, 10)

Undtagelse 3: Individuel fritagelse (KL § 8)

 

Misbrug af dominerende stilling

 

Misbrug af dominerende stilling (KL § 11) er forbudt (ex. urimelige priser, leve-ringsnægtelser). Dominerende stilling: Særlig stærk position på markedet. Formodning for særlig stærk position hvis > 40% markedsandel

 

Fusionskontrol (KL §§ 12 – 12g)

 

Konkurrencerådet kan gennemføre fusionskontrol.

Kontakt advokat Michael Thiesen for yderligere rådgivning om konkurrence-ret, herunder om tilladte og forbudte konkurrence-begræsende aftaler og misbrug af dominerende stilling

Made with Namu6