Køb oversigt

Købeloven er den vigtigste lov i relation til køb. Læs mere om køb og de køberetlige problemstillinger:

 

- Grundbegreber og defintioner [læs mere]

- Sælgers forpligtelser [læs mere]

- Købers forpligtelser [læs mere]

- Sælgers misligholdelse [læs mere]

- Købers misligholdelse [læs mere]

 

Kreditaftaleloven indeholder et meget detaljeret og - til dels - kompliceret regelsæt om kreditgivning til især forbrugere og om ejendomsforbehold.

 

- Kreditkøb og kreditaftaleloven [læs mere]

 

Kontakt advokat Michael Thiesen, hvis du skal have kompetent rådgivning om køberetlige problemstillinger, herunder blandt andet:

 

- retsstilling ved sælger eller købers misligholdelse af købsaftale

- købers manglende betaling

- koncipering af købsaftaler

- koncipering af almindelige købsvilkår og standard vilkår

- servicetjek på virksomhedens aftaler og standard salgsvilkår

- retssager om mangler

- retssager om forsinkelse

- internethandel

- kreditkøb

- udformning af vilkår, der opfylder kravene i Kreditaftaleloven

Rådgivning om køb

advokat Michael Thiesen har spidskompetencer indenfor køb, og har blandt andet undervist andre advokater heri samt skrevet artikler om køberetlige problemstillinger.

 

Læs blandt andet artiklen Ny Købelov - pas på med standardvilkår

 

Læs om ansvarsfraskrivelser i forbrugeraftaler

Made with Namu6