Må man drive konkurrerende virksomhed, når man er fritstillet?

En fritstilling af en ansat medarbejder betyder, at arbejdsgiveren ikke ønsker at gøre brug af den ansattes arbejdskraft. Den ansatte er således ikke forpligtet (og for den sags skyld ikke berettiget) til at udføre arbejde for arbejdsgiveren i opsigelsesperioden. Arbejdsgiveren skal fortsat udbetale løn som hidtil indtil opsigelsesperioden er udløbet.

 

Den ansatte har imidlertid – selvom han er fritstillet – en loyalitetsforpligtelse overfor arbejdsgiveren. Denne loyalitetsforpligtelse betyder blandt andet, at den ansatte som alt overvejende hovedregel IKKE må drive konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden – hvad enten det er som selvstændig eller som ansat i et konkurrerende foretagende.

 

Påbegynder den ansatte en konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden vil arbejdsgiveren som minimum være berettiget til med øjeblikkelig virkning at stoppe lønudbetalingerne. Derudover vil arbejdsgiveren formentlig kunne kræve tilbagebetaling af løn, som er udbetalt mens den ansatte i fritstillingsperioden drev konkurrerende virksomhed, ligesom arbejdsgiveren nok vil kunne rejse et erstatningskrav for tab som denne har lidt som følge af den ansattes overtrædelse af loyalitetsforpligtelsen.

 

Er du ansat skal du med andre ord passe på med at gå i gang med en konkurrerende virksomhed mens du er fritstillet.

 

Er du arbejdsgiver og har fritstillet en ansat behøver du som udgangspunkt ikke foretage dig mere, da du allerede er fornuftig beskyttet efter loyalitetspligten. Du er som arbejdsgiver ikke forpligtet til – i forbindelse med en fritstilling – at efterkomme et ønske fra den ansatte om, at du som arbejdsgiver accepterer, at den ansatte kan drive konkurrerende virksomhed.

 

Sammenfatning

Som fritstillet er man ikke forpligtet til at arbejde mere for sin arbejdsgiver. Under fritstillingsperioden er det dog i strid med den såkaldte loyalitetspligt at drive virksomhed, der konkurrerer med ens arbejdsgivers virksomhed.

 

Tilbage til nyhedsarkivet

 

Læs mere om ansættelsesret

Kontakt advokat Michael Thiesen for yderligere rådgivning om rettigheder og forpligtelser ved fritstilling

Made with Namu6