Tænk vinder principsag over Dr. Hauschka

Den tyske producent af Dr. Hauschka kosmetik og cremer har gennem længere tid gjort sig store anstrengelser for at stoppe en kritisk artikel i forbrugerrådets blad "TÆNK".

 

Artiklen skriver om fund af et pesticid i Dr. Hauschka rosencreme - en creme der i Danmark markedsføres som økologisk. Fundet af pesticideresten var konstateret af et akkrediteret laboratorium, som Københavns Kommune havde bedt undersøge cremen. Dr. Hauschka krævede, at der skulle nedlægges et forbud overfor TÆNK om offentliggørelse af artiklen. Derudover krævede Dr. Hauschkas blandt andet en beslaglæggelse af TÆNK.

 

Østre Landsret har nu afgjort, at Tænk har ret til at offentliggøre artiklen om, at der er fundet et pesticid i en Dr. Hauschka-creme.

 

Københavns Fogedret var tidligere i år kommet til samme konklusion som Østre Landsret, nemlig at Dr. Hauschkas krav i det hele skulle afvises.

 

I kendelsen fra Københavns Fogedret, der pure afviser Dr. Hauschkas krav, anføres blandt andet:

 

"Efter bevisførelsen lægges det til grund, at der i den omhandlede tube Rosencreme var et indhold af methidation i de ovenfor anførte koncentrationer.......

 

Efter en samlet vurdering finder fogedretten ikke, at rekvirenten [Dr. Hauschka] har sandsynliggjort, at den i Tænk nr. 83 udgivne og på internettet tilgængelige artikel "Naturcreme nu med sprøjtegift", er retsstridig i forhold til rekvirenten. Der er herved lagt vægt på, at methidation er et insektgift, der anvendes blandt andet på roser. Det er nærliggende at antage, at pesticidet stammer fra den omhandlede prøves indhold af roser og rosenrelaterede ingredienser, der udgør en uoplyst mindre del af cremens samlede ingredienser. Offenliggørelse af artikel om pesticidfund i cremen berører et sundhedsmæssigt aspekt, der har offentlig interesse, sammenholdt med, at pesticidfundet står i kontrast til Dr. Hauschka's egen markedsføring af sine produkter, som "kontrolleret naturkosmetik" med blandt andet økologiske og vildtvoksende planter...."

 

Østre Landsret kendelse, der også på alle punkter afviser Dr. Haushkas krav, anføres blandt andet:

 

"Landsretten finder ikke, at de testresultater vedrørende pesticidprøvning af kærendes [Dr. Hauschka] rosencreme, der er fremlagt for landsretten, og som er ensidigt indhentet, entydigt tilbageviser Eurofins Sofia GmbH, Berlins testresultat af 11. februar 2008, i henhold til hvilket der er fundet methidation i en tube rosencreme...."

 

Advokat Michael Thiesen repræsenterede TÆNK / Forbrugerrådet i den af Dr. Hauschka anlagte forbudssag.

 

Læs mere om Dr. Hauschka rosencreme sagen:

 

TÆNK's hjemmeside [læs mere]

 

Forbrugerrådets hjemmeside [læs mere]

 

Jyllands-Posten: Tænk sag-søgt af kosmetikgigant [læs mere]

 

Journalisten: Pressenævnet går for vidt [læs artikel]

 

Tvivlsomt krav om genmæle fra Pressenævnet [læs mere]

 

Giftstoffer i naturcreme [læs mere]

 

Landsretten afviser forbud mod TÆNK artikel [læs mere]

 

Journalisten: Tænk, Pressenævnet genoptager sag [læs mere]

 

Made with Namu6