Nyhedsarkiv

Aktuelle nyheder og temaer om erhvervsjura:

 

Sø- og Handelsretten har afsagt endnu en dom om konkurrenters brug af google ad words [læs mere]

 

Misbrug af varemærke som AdWord på Google [læs mere]

 

Bank ansvarlig for køb af virksomhedsobligationer [læs mere]

 

Medarbejders forpligtelse til at tilbagesælge aktier tilsidesat [læs mere]

 

Salg af t-shirt ikke i strid med god markedsføringsskik [læs mere]

 

Erstatning for psykisk arbejdsskade [læs mere]

 

Højesteretsdom om sagsomkostninger [læs mere]

 

2. fase af Selskabsloven trådt i kraft 1. marts 2011 [læs mere]

Overdragelse af domænenavn [læs mere]

 

Lighed mellem varemærkerne MINIMAL og MiniMax?? [læs mere]

 

Ny højesteretsdom om ansættelsesbevisloven [læs mere]

 

Reduktion af revisionspligten [læs mere]

 

TÆNK vinder principsag over Dr. Hauschka [læs mere]

 

Opløsning af selskab ved erklæring [læs mere]

 

Ansvarsfraskrivelser - hvad er tilladt? [læs mere]

 

Kan man som fritstillet drive konkurrerende virksomhed? [læs mere]

 

Tingslysningsafgift ved køb af fast ejendom. Stempelrefusion og afgiftsoverførelse [læs mere]

 

 

Made with Namu6