Hvad regulerer aftaleloven?

Aftaleloven regulerer fire ting:

 

For det første: Hvad skal der til for at en aftale overhovedet er kommet i stand (tilbud og accept)?

 

For det andet: Hvornår kan en som ugangspunkt bindende indgået aftale erklæres ugyldig?

 

For det tredje: Hvad gælder når aftaler bliver indgået ved fuldmagt?

 

For det fjerde indeholder aftaleloven nogle særbestemmelser om urimelige vilkår i forbrugeraftaler.

Content here

Made with Namu6