Reduktion af revisionspligten - spørgsmål og svar

Q: Hvad skal til for at kunne fravælge revisor i driftsselskabet?

A: Virksomheden må i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskride to af følgende tra størrelser:

 

(i) En balancesum på 4 mio. kr.

(ii) en nettoomsætning på 8 mio. kr., og

(iii) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

 

Q: Hvad med holdingselskaber?

A: Også små holdingvirksomheder kan fravælge revision, hvis holdingselskaebt og dets datterselskaber ikke tilsammen overskrider to af følgende tre størrelser:

 

(i) en balancesum på 4 mio. kr.

(ii) en nettoomsætning på 8 mio. kr. og

(iii) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

 

Q: Hvor læser jeg mere om reduktion af revionspligten?

A: Årsregnskabslovens § 135. En rigtig god artikel om emnet er "Reduktion af revisionspligten" i R&R nr. 6, 2006 [læs artiklen]

Kommentar

Der kan være penge at spare ved at fravælge revision.

 

Men HUSK at overveje det en ekstra gang, hvis din bank, kunder, leverandører eller lignende lægger afgørende vægt på dine regnskaber. Et revideret regnskab vil altid være mere pålideligt end et ikke revideret regnskab. Og hvis den manglende revision eksempelvis medfører, at din virksomhed ikke længere kan købe på kredit, ja så kan det vise sig at være en dårlig ide at spare på revisionen.

 

Vedrørende SKAT må man også i højere grad kunne forvente, at selskaber, der ikke har revideret regnskaberne vil blive genstand for et "torskegilde".

Made with Namu6