Intro til kreditaftaler

Overskriften "kreditaftaler" dækker de særlige retsforhold, der er karakteriseret ved skyldneres forpligtelse til at betale en pengesum til fordringshaveren.

 

Det drejer sig om:

 

- Almindelige fordringer og gældsbreve, herunder transport af fordringer (Gældsbrevsloven) [læs mere]

- Fondsaktiver i form af dematerialiserede værdipapirer [læs mere]

- Sikkerhed for gæld ved kaution [læs mere]

- Veksler og checks [læs mere]

 

 

Oversigt relevant lovgivning

Den vigtigst lov indenfor kreditaftaler er Gældsbrevs-loven, som regulerer dels forholdet mellem debitor og kreditor og dels kreditors og debitors relationer til tredje personer.

 

Check reguleres i check-loven og veksler i vekselloven.

 

Der er ingen konkret lov om kaution.

Made with Namu6