International købelov

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§ 1. Bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb, jf bilaget til denne lov, gælder her i landet. Dette gælder dog ikke konventionens del II om aftalens indgåelse.

 

§ 2. Loven finder ikke anvendelse, hvis både sælger og køber har deres forretningssteder i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige. Hvis en part ikke har et forretningssted, sidestilles partens bopæl med et forretningssted.

 

§ 3. I lov om køb, jf lovbekendtgørelse nr 28 af 21. januar 1980, indsættes i § 1 a, som stk 4:

 

"Stk 4.Loven gælder ikke for køb, der er omfattet af den internationale købelov."

 

§ 4. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af justitsministeren.

 

§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

 

 

Givet på Christiansborg Slot, den 7. december 1988

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

I Dronningens navn

Frederik, Kronprins

Hvad regulerer International købelov??

International købelov er en såkaldt gennemførelseslov, som har til formål at gøre konventionen om aftaler om internationale køb til en del af dansk ret.

Made with Namu6