Ideer til speciale

Brugsret til lokaler under franchiseaftaler - i hvilket omfang kan en franchisetager påberåbe sig lejelovgivningen i relation til de lokaler, som franchisegiver har stillet til rådighed for franchisetager som en del af "franchisepakken" - emnet befinder sig i krydsfeltet mellem Praktisk Aftaleret og Lejerettten

 

Immaterielle mangler i licensaftaler - hvad er licenstagers henholdsvis licensgivers rettigheder og forpligtelser? Emnet befinder sig i krydsfeltet mellem Praktisk Aftaleret og Lejeretten.

 

Udlæg i aktiver i udlandet - i hvilket omfang kan kreditor foretage udlæg i aktiver, som en dansk debitor har i udlandet? Emnet ligger indenfor faget Procesret.

 

Mediers brug af varemærker - i hvilket omfang må medier anvendte varemærke i illustrationer mv. - se eksempel på dette sprøgsmål her. Emnet befinder sig indenfor faget Immateriel Ret.

 

Konkurrencehandlinger i distributøraftaler - i hvilket omfang må en distributør, eksempelvis en agent eller forhandler, distribuere andre produkter mv., der er i konkurrence med det produkt, som distributøren har fået ret til at distribuere. Eksempel: må én af Hugo Boss udpeget dansk forhandler også forhandle Armani tøj? Hvor langt kan loyalitetspligten strækkes? Hvad er aftalepraksis? Kan der være begrænsninger i Konkurrenceretten.

 

Kunderekruttering via Linkedin.com og andre sociale netværk: Hvad gælder for en tidligere ansat, der via linkedin.com og andre sociale netværk har en kontakt til arbejdsgivers tidligere kunder. Ansatte med og uden kundeklausul. Hvad må/kan reguleres i ansættelsesaftalen mellem arbejdsgiver og den ansatte.

 

 

 

Made with Namu6