Hvad regulerer Erhvervsvirksomhedsloven?

Erhvervsvirksomhedsloven regulerer hvorledes virksomheder kan etableres, om virksomheden skal registreres, hvad virksomheden må hedde, hvem der har ledel-sesansvar i virksomheden, hvordan de ophører mv.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Erhvervsvirksomhedsloven favner meget bredt og at bestemmelserne i loven derfor ikke er særligt detaljerede - de to mest anvendte selskabsformer, ApS og A/S, er undergivet detailjeret regulering i Selskabsloven.

 

Erhvervsvirksomhedsloven finder du her.

Made with Namu6