Hvad regulerer købeloven?

Købeloven er en vigtig lov. Den regulerer forholdet mellem sælger og køber i et køb - både i erhvershandler og i forbrugerkøb.

 

Købeloven fastsætter hvad sælgers og købers forpligtelser og rettig-heder er.

 

Eksempel: Hvad kan køber gøre, hvis den købte vare har en mangel?

 

Eller - hvad kan sælger gøre, hvis køber ikke har betalt for varen?

 

Købeloven indeholder flere bestemmelser, der beskytter en forbruger overfor en erhvervsdrivende. Disse bestemmelser kan ikke fraviges til skade for forbrugeren.

Made with Namu6