Intro til aftaleretten

Aftaleretten er en helt grundlæggende juridisk diciplin, som udgør fundamentet for stort al anden erhvervsret.

 

Aftaleretten omfatter fire hovedafsnit:

 

1. Aftalens indgåelse: Hvad skal der til for at en aftale er bindende indgået? [læs mere]

 

2. Aftalens ugyldighed: Hvornår kan en ellers bindende indgået aftale tilsidesættes som ugyldig? [læs mere]

 

3. Indgåelse af aftale ved fuldmagt [læs mere]

 

4. Fortrydelse af aftale og særlige forbrugerbeskyttelse [læs mere]

 

Kontakt advokat Michael Thiesen, hvis du søger rådgivning om blandt andet:

 

- er der indgået en bindende aftale?

- kan aftalen tilsidesættes som ugyldig?

- kan aftalen fortrydes?

- fjernsalg

- forbrugerbeskyttelse

- koncipering af konkrete aftale indenfor erhvervsrettens område

- koncipering af almindelige vilkår

- indgåesle af aftale ved fuldmægtig

- konkurrence- og kundeklausuler

- min aftalepart vil ikke opfylde sine forpligtelser efter aftalen - hvad kan jeg gøre? Hvad er min retsstilling?

Oversigt

Den vigtigste lov indenfor aftaleretten er Aftaleloven. Aftaleloven regulerer alle typer af aftaler på formuerettens område (såkaldt lex generalis).

 

Aftaleloven suppleres af bestemmelser, der udelukkende regulerer et specielt område, ex. Forbrugeraftaleloven, Købeloven, Funktionærloven (såkaldt lex specialis).

Made with Namu6